Burti
A  A  A

Konkurences kultūras veicināšana

Vidusskolēnu stop-motion video konkurss "Konkurencē labāk vairāk"


Godīga konkurence ir dzinējspēks. Tā liek nemitīgi attīstīties un domāt jaunus veidus, kā būt labākajam. Ja nav konkurences, tad nav arī šī dzinuļa, un attīstība apstājas.

Tieši tāpat ir biznesā. Inovāciju rašanās, izaugsme, zemākas cenas un lielāka preču daudzveidība ir iespējama tikai tad, ja tirgū darbojas vairāk nekā viens spēlētājs. Par spīti konkurences cīņas spraigumam viens no biznesa nosacījumiem tomēr ir skaidrs - šai cīņai ir jābūt godīgai!

Vidusskolēni Konkurences padomes stop-motion* video konkursā "Konkurencē vairāk labāk" aicināti atklāt labumus un ieguvumus, kas rodas, ja godīgā konkurencē piedalās vairāk nekā viens spēlētājs.
Stop-motion video konkurss "Konkurencē labāk vairāk"


Mērķauditorija

Visas Latvijas 10.-12. klašu skolēni, t.sk. no profesionālajām vidusskolām.


Dalībnieku skaits 

Konkursa video drīkst veidot individuāli vai grupā līdz trim personām. Katrs dalībnieks konkursā drīkst iesniegt vienu video.


Konkursa norise

Stop-motion video konkurss notiek no 2018. gada 15. oktobra līdz 16. novembrim. Dalībnieku apbalvošana notiks Pasaules Konkurences dienā, kas ir 2018. gada 5. decembris, Konkurences padomē (Brīvības iela 55., 2. ieeja, Rīga).

Mērķis

Konkursa mērķis ir interaktīvā veidā vērst skolēnu uzmanību uz konkurenci un godīgas konkurences principiem.

Uzdevums

Izveidot oriģinālu 45 sekunžu līdz divu minūšu garu stop-motion video par tēmu "Konkurencē labāk vairāk". Video iesūtīšanas laikā nepieciešams pievienot īsu autora/-u aprakstu par sagatavoto darbu. 

Lai piedalītos konkursā, video ir jābūt labā kvalitātē, tomēr profesionālās tehnikas izmantošana nav obligāta - video drīkst sagatavot, izmantojot arī viedtālruni. Tāpat nav ierobežojuma video formātam - tas var tikt veidot gan ar cilvēkiem, gan dažādiem objektiem un materiāliem. Video var tikt veidots ar vai bez skaņas.


Darbu iesniegšanas kārtība

Video līdz 2018. gada 16. novembrim ir jāsūta uz e-pasta adresi konkurence@kp.gov.lv, norādot, ka darbs mērķēts konkursam. Līdzās pievienotajam aprakstam par video jāpievieno visu autoru:

 • Vārds un uzvārds;
 • Pārstāvētā mācību iestāde;
 • Pārstāvētā klase;
 • Kontaktinformācija (e-pasts un tālruņa numurs).


Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu paziņošana

Konkursā iesniegtos video līdz 2018. gada 26. novembrim izvērtē Konkurences padomes konkursa vērtēšanas komisija. Konkursa rezultāti tiks paziņoti, nosūtot informāciju uz konkursa dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm. 

Komisija video vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

 • Oriģinalitāte;
 • Atbilstība tēmai;
 • Atbilstība uzdevumam;
 • Kvalitāte (attēls un skaņa, ja tāda iekļauta).


Balvas

Pirmo trīs vietu uzvarētāji dāvanā saņems dāvanu kartes no galda spēļu veikala.

 • Pirmā vieta: 50 EUR dāvanu karte;
 • Otrā vieta: 30 EUR dāvanu karte;
 • Trešā vieta: 20 EUR dāvanu karte.

Ja video ir veidots grupā, tad katrs dalībnieks saņem dāvanu karti iegūtās vietas apmērā. Tas nozīmē - ja, piemēram, pirmo vietu iegūst grupa, kas sastāv no trim dalībniekiem, katrs dalībnieks saņem dāvanu karti 50 EUR apmērā.


Konkursa nolikums


*Stop-motion video ir animācijas veids, kur video tiek veidots no fotogrāfijām. Lai sagatavotu oriģinālu stop-motion video, iespējams izmantot dažādas bezmaksas un maksas programmatūras/aplikācijas gan viedtālrunī, gan datorā, gan tiešsaistē.

Dalībnieki, iesūtot savus video konkursam, nodod Konkurences padomei tiesības izmantot sagatavotos darbus un to publicēšanas tiesības bez atlīdzības.

Visi personas dati, kas dalībniekiem sniedzami Konkurences padomei, tiks izmantoti tikai konkursa vajadzībām. 


Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītāju Paulu Vilsoni, rakstot uz e-pastu paula.vilsone@kp.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67365210.