Burti
A  A  A

Konkurences kultūras veicināšana

Konkurences kultūras veicināšana


Būtiska vieta līdzās KP izmeklēšanas darbībām būs daudzveidīgam konkurences kultūras veicināšanas pasākumu klāstam, lai preventīvi novērstu pārkāpumu rašanās iespējamību.

Kultūras veicināšanas pasākumi aptvers gan izglītojošas, gan informējošas aktivitātes uzņēmējiem, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, publisko iepirkumu rīkotājiem un augstskolu studentiem. Ir daudz aktuālu tematu, kas jāskaidro, piemēram, Konkurences likuma piemērošana praksē, atļautas un aizliegtas sadarbības iespējas starp uzņēmējiem, konkurences neitralitāte, pamatprincipi, kas komercdarbībā jāievēro pašvaldībām u.c. jautājumi.

Vienu no šādiem aktuāliem tematiem atklāja KP  2016. gadā veiktās sabiedriskās domas pētījuma rezultāti. Proti, 76 % no aptaujātajiem uzņēmējiem Latvijā nav bijuši informēti par iecietības programmu. Iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā aizvien tiek kūtri izmantotas iecietības programmas piedāvātās iespējas – uzņēmumiem, kas ir iesaistīti aizliegtā vienošanā, par to pirmajiem ziņot KP un pretendēt gan uz atbrīvojumu no naudas soda, gan gadu ilgā lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos.

Jānorāda, ka KP veicina konkurences kropļojumu novēršanu normatīvajā regulējumā un publisku personu darbībās izmantojot konkurences advokatūras jeb aizstāvības instrumentus – diskusijas, iebildumus, pārliecināšanu, priekšlikumus. KP arī regulāri konsultē publiskas personas – valsti un pašvaldības – un to kapitālsabiedrības par komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta normām. Tāpat tiek uzraudzītas un veicinātas korektas attiecības starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem, efektīvi piemērojot Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu. KP arī pēc nepieciešamības sniedz atzinumu tiesai lietās, kas saistītas ar zaudējumu piedziņu par konkurences tiesību pārkāpumu, par konkurences tiesību piemērošanas aspektiem.