Burti
A  A  A
Darbības virzieni

Aizliegtas vienošanās

Dominējoša stāvokļa
ļaunprātīga
izmantošana

Tirgus dalībnieku
apvienošanās

Negodīga
mazumtirdzniecības
prakse

Publisku personu radīti konkurences kropļojumi

Konkurences kultūras
veicināšana

Aktualitātes
27/05/2020

​KP izstrādā uzņēmēju pašnovērtējuma rīku karteļu risku mazināšanai

Konkurences padome (KP) ir sagatavojusi pašnovērtējuma rīku uzņēmējiem, lai tie ērtā veidā pārliecinātos, vai savas neuzmanības vai zināšanu trūkuma dēļ tie nav iesaistījušies aizliegtā vienošanā ar konkurentiem jeb kartelī, kas ir smagākais konkurences tiesību pārkāpums.

Lasīt vairāk
15/05/2020

Konkurences padomes priekšsēdētāja amata konkursa izbeigšana bez rezultāta tostarp izgaismo iestādes nepietiekamo finansējumu

Konkurences padome (KP) iestādes priekšsēdētāja amata konkursa izbeigšanu bez rezultāta tostarp saista ar neatbilstoši zemu atalgojumu pretstatā augstajiem amata pienākumiem. KP jau gadiem cēlusi trauksmi par nepieciešamību stiprināt iestādes finansiālo kapacitāti, lai tā varētu piesaistīt un noturēt augsti kvalificētus darbiniekus un nodrošināt efektīvu konkurences uzraudzību. ...

Lasīt vairāk
06/05/2020

​KP: asociāciju lēmumi krīzes laikā nedrīkst veicināt uzņēmumu aizliegtas vienošanās

Konkurences padome atgādina, ka COVID-19 pandēmija nevar tikt izmantota kā aizsegs, lai uzņēmumi asociāciju ietvaros aizliegti vienotos par būtiskiem komercdarbības principiem krīzes laikā, kas kaitē patērētāju interesēm. Ir pieļaujami un atbalstāmi, ka asociācijas ietvaros biedri apspriež jautājumus, kas attiecas uz nozares kopīgiem mērķiem un attīstību, piemēram, likumdoša...

Lasīt vairāk
Noderīgi